Aktuellt och aktiviteter 2019
(Aktuellt för tidigare år: 2018, 2017, 2016 och 2015)

Program för 2019
Aktuell träff visas nedan och du ser hela programmet längre ner, klicka här för att gå till årets program.

Under torsdagsträffarna tar vi upp lite kring det tema som är aktuellt för kvällens träff och öppnar även en kupa om någon önskar det. Datum i fet-orange stil är event som sker på annan plats/regi.DECEMBER - Kurser 2020 - ett fåtal platser kvar (2019-12-01)

Kurserna i Tomelilla är tyvärr redan fullbokade men det finns just nu ett fåtal platser kvar i Simrishamn 2020, se länken nedan. Välkommen!

Anmäl dig hos Medborgarskolan.
NOVEMBER - Nya kartor för skydds- och övervakningsområden (2019-11-19)Jordbruksverket har uppdaterat sina kartor över skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta hos bin (2019-11-19).

För Tomelillas karta, hjula ner och klicka på "AY Bilaga 1, Kristianstad.pdf" på: sida med kartlänkar.
AUGUSTI/SEPTEMBER - Dags för invintring! (2019-08-18)

Det börjar bli dags för invintring, dvs. bina får en sockerlösning som ska räcka under vinter och vår. En del har redan börjat medans andra väntar en bit in i September. Själva brukar vi invintra runt 20:e augusti och i år ser det ut att bli 27/8.

Man kan använda färdig Bifor eller röra ihop en egen 60%-sockerlösning (60% socker). Kolla under fliken Bilder "Stödfoder" längst ner så har du ett enkelt recept.

UPDATE: 2019-08-27 - Sedan förra säsongen använder vi Bifor, en färdigspjälkad sockerlösning, som hälls i foderlådor. Det hela är tänkt att förenkla invintringen. Det finns lite bilder från årets invintring.
AUGUSTI - Behandla med myrsyra efter slutskattning (2019-08-01)

För er som har eller ska slutskatta är det hög tid för myrsyrabehandling.

Kolla under fliken Bilder för mer information om mängder etc. I bitidningens nummer 7-8-2019 finns också ett reportage att läsa om just detta.
JUNI - Nya regler för biodlare (2019-06-26)

Sedan årsskiftet 2018/19 gäller helt nya regler för oss biodlare.

Här gäller det att se upp och följa regelverket, ty upptäcks brister vid en kontroll blir det dyrt. Minst 2.000 kr och högst 25.000 kr.

Honungsproducenter tillhör kategorin lagstiftningsmässigt primärproducenter. Detta innebär att man inte behöver anmäla sig som livsmedelsproducent hos länsstyrelsen förrän honungsproduktionen uthålligt överstiger ett ton årligen.

De nya reglerna kan sökas bland annat på livsmedelsverkets hemsida och har beteckningen LIVSFS 2005:20. Kontrollera särskilt att det är den senaste uppdaterade versionen du hittar. Reglerna faller ut i huvudsak i två delar:

1. Honungsproducent, alltså även primärproducent, ska löpande dokumentera det totala antalet skördade kupor, den totala mängden honung, den mängd honung som levererats till konsumenter och datum för leveransen.

2. Brister honungsproducenten i journalföring även av små mängder (under ett ton årligen) och det upptäcks är sanktionsavgiften lägst 2.000 kr och högst 25.000 kr.

Om honungsproducenten producerar mer än ett ton honung årligen och inte anmäler sig som livsmedelsproducent till länsstyrelsen är sanktionsavgiften väsentligt större - en procent av årsomsättningen dock lägst 5.000 kr och högst 75.000 kr.

Nämnas kan att det ännu inte finns några rättliga avgörande rörande de nya reglerna. Intill dess kan det vara klokt att räkna in alla intäkter från biodlingen, alltså inte bara honungsproduktionen. Uthyrning av bikupor för pollinering faller troligen utanför dessa regler, men kan mycket väl räknas in i omsättningsberäkningen.

Bo Herou (sekreterare Tomelilla Biodlarförening)
MAJ/JUNI - Enkät om övervintring (2019-05-07)

För elfte året i rad genomförs under maj månad en enkätundersökning angående övervintringen.

Ju fler svar som vi får in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Genomför enkäten hos Bee Survey.
APRIL/MAJ - Regler vid försäljning, flytt, parning, etc. (2019-04-26)

Du som ska sälja bisamhällen/biredskap, flytta kupor, para drottningar på annan plats än i din bigård etc. måste först kontakta din tillsyns-man/kvinna!

Fram till den 10:e maj gäller de "gamla" reglerna och hur det blir efter detta datum är inte riktigt klart. Det är därför viktigt att du oavsett när/hur/var, först kontaktar tillsynen så du får rätt information.

Hämta kontaktuppgifter för Skånes tillsynsmän här.
ÅRET RUNT - Tips hur du behandlar dina bin mot sjukdomar (2019-03-29)

Här följer ett förslag på hur du ska kontrollera och behandla dina bin under året.

MAJ
En "kvalsterräkning" görs 1:a maj där bin fryses ner, tvättas och sedan räknas antal kvalster. Samtidigt görs en nosemakontroll på "avelssamhällen" och på samhällen som misstänks ha hög nosemanivå.

MAJ/JUNI
De samhällen som har hög kvalstermängd (fler än 5 kvalster på 300 bin) får "drönarutskärning" under maj-juni för att få ner kvalstertrycket.

JULI
Ny "kvalsterräkning" sker sedan 1:a juli för att se resultat av behandling samt status. Om något av dessa samhällen visar på VSH-egenskaper skickas resultaten in till VSH för utvärdering.

OBS! Samhällena måste då vara obehandlade under hela våren/sommaren fram till 1:a juli. Ladda ner instruktioner/arbetsmetod för varroaräkning från VSH-bin.

AUGUSTI
Övriga samhällen får ingen behandling förrän i augusti när invintringen börjar (alla samhällen).

DECEMBER
Detta följs av oxalsyrabehandling i december med droppmetoden (alla samhällen).

Jag försöker att hålla koll på kvalstertrycket genom frysning/räkning och behandlar inte om det inte behövs.

Många biodlare gör en korttids myrsyrebehandling i april för att hålla kvalsternivån låg men jag försöker istället räkna och hålla koll på nivåerna. Vet inte vilket sätt som är det bästa men för mig känns det bäst att bara behandla när det är nödvändigt.

Detta är ett känsligt ämne där alla biodlare har sin egen metod och resonemang och det finns inga rätt eller fel här. Jordbruksverket har en egen broschyr Ekologiska metoder som du också kan studera.

Fråga gärna din mentor eller din tillsynsman om du är osäker. Lycka till!
PROGRAM FÖR 2019


APRIL - Binas överlevnad är viktigare än sockerbetor! (2019-02-15)

UPDATE April: Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut om "nöddispens" för användande av ett förbjudet växtskyddsmedel (2019-04-02).

UPDATE Februari: Mark- och Miljödomstolen har stoppat Kemikalieinspektionens dispens tills överklagandena har utretts (2019-02-28).

Kemikalieinspektion har plötsligt beslutat att lokalt (i Sverige) upphäva EU-beslutet att förbjuda giftet som innehåller neonikotinoider. Ett beslut som får ödesdigra konsekvenser för hela vårt ekosystem (där människan också ingår, något som en del verkar glömma).

Om du vill kan du ställa frågor till Kemikalieinspektionen om beslutet via e-post agneta.westerberg@kemi.se eller telefon 08-519 41 264.

Rubriken är tagen från Svenska Dagbladets artikel idag, som du kan läsa i sin helhet på Svenska Dagbladets webbsida.
APRIL - Kurs i att öka din vinteröverlevnad (2019-03-24)

Vill du öka din vinteröverlevnad och gå en kurs som följer dig ett helt år?

Välkommen med din anmälan, du väljer mellan att deltaga på plats i Linköping, första tillfället tisdagen den 9 april 2019 eller att deltaga online.

Kurstillfälle 1 - tisdag 9 april 2019 heldag:
- Inför kursen behöver du svara på frågor avseende vinterdödlighet i din biodling.
- Du får höra om hur biodlingar med bra vinteröverlevnad sköts.
- Du lär dig hur du kan göra en biskötselplan och börjar jobba med din egen plan.

Efter kurstillfället 2019: Du får tid med en bihälsorådgivare för att diskutera din egen biskötselplan.

Uppföljande kurstillfälle i april/maj: Inför kurstillfället får du tid i grupp med en bihälsorådgivare för att utvärdera din vinteröverlevand.

Kurstillfälle: Resultatutvärdering, lärdomar från din biodling, utvärdering av projektet och framtidstankar.

Kurspris för två tillfällen på plats (20 platser) inklusive rådgivning: 1 000:- exkl. moms
Kurspris för två tillfällen online (10 platser) inklusive rådgivning: 500:- exkl. moms.
Det tillkommer en serviceavgift på 25 kr som täcker kostnaderna för betalning via denna tjänst.

Anmäl dig senast 28 mars till katja@bi-snack.se.

Projektägare är Biodlingsföretagarna. Projektledare är Katja Göller, Bi-Snack Sverige AB i samarbete med Studieförbundet Vuxenskola och RådNu, SLU i Skara.

KURSORT: Studieförbundet Vuxenskola, Vasavägen 3, 582 20 Linköping. Vår vice ordförande Ise kommer att vara med på kursen!
FEBRUARI - Varning för stölder av bisamhällen (2019-02-19)

Flera biodlare i Skåne har tyvärr blivit av med bisamhällen, bl a i Eslövstrakten.

Så håll utkik efter bilar och lastbilar runt våra bigårdar så kan vi tillsammans minska risken för stöld.
NOVEMBER - Kurser i biodling 2019 (2018-11-22)

UPDATE: Nu finns kurserna för 2019 att anmäla sig till. Kurserna startar i januari/februari 2019 i Tomelilla och Simrishamn.

Kursdatum finns på Medborgarskolans webbsida där du också kan anmäla dig.

Det finns ett fåtal platser kvar så anmäl dig redan idag.

Välkommen på en mycket intressant kurs!  Följ oss på Instagram!


Skaffa appen