Biavelsklubben
Vi startade klubben 2006 och är en handfull medlemmar. Som fragår av namnet är vi intresserade av biavel.

Målsättning
Vår målsättning är att odla fram bin med ett antal goda egenskaper. Bina ska bland annat vara fredliga, lugna, lätta att arbeta med och vara flitiga honungssamlare.

Testodling
För att nå målet jobbar vi med testodling. En grupp med minst 18 systerdrottningar med samma parning ingår i testen. Tidigt på våren görs ett nosematest. Nosemasmittade samhällen sorteras ut. Under dolingssäsongen bedöms samhällena vid tre tillfällen med avseende på:

Temperament - Svärmtröghet - Fruktbarhet - Kalkyngel
 
Flera tester
Utrensningstest görs vid två tillfällen. Varroatolerans görs enligt aktuell metod. Honungsskörden bedöms i förhållande till övriga samhällen i bigården. Den eller de drottningar som uppnår bäst resultat blir avelsdrottningar.

Två serier
Vi har två testserier, 100- respektive 400-serien, och kör en per säsong.

Känner du för att jobba med avel, hör av dig till oss. Vi behöver din hjälp!