HISTORIA OCH AVELSKLUBBEN

Nedan kan du läsa om föreningens historia som började 1913 men även om föreningens arbete med avel och dess avelsklubb för att få bra bin.


 


Föreningens historia

T-lilla BF som det ofta förkortas bildades 13:e april 1913 och har sedan dess varit en aktiv förening på många områden.

Idag är vi drygt 100 medlemmar i föreningen. Upptagningsområdet för våra biodlare är i huvudsak Tomelilla, Simrishamn och Ystads kommuner samt grannkommuner runt Österlen. Ystad föreningen har under senare år gått samman med Tomelilla.

På slutet av 1980 förvärvade föreningen en mindre fastighet i Tomelillatrakten där vi träffas under sommarhalvåret.

Möjligheten att köpa larver och att få sina drottningar parade är något som gett föreningen sitt välkända rykte, Kjell-Erik Ohlsson (KEO) har varit en eldsjäl i detta sammanhang men finns tyvärr inte med oss längre. På våra drottningodlingsträffar finns alltid larver till salu för din biodling. Varje år annordnas även ett antal kurser i biodling tillsammans med Medborgarskolan, se mer under Aktuellt om du är intresserad.Styrelsen

Ordförande Johan Wallin (bilden ovan)
Vice ordförande Elisabeth Wentzel Hovmöller

Sekreterare Lisa Wulkan
Kassör Henrik Bergstrøm

Ledamot Kjell Nilsson
Ledamot Olle Olsson
Ledamot Andreas RebertBiavelsklubben

Vi startade klubben 2006 och är en handfull medlemmar. Som framgår av namnet är vi intresserade av biavel.

Målsättning
Vår målsättning är att odla fram bin med ett antal goda egenskaper. Bina ska bland annat vara fredliga, lugna, lätta att arbeta med och vara flitiga honungssamlare.

Testodling
För att nå målet jobbar vi med testodling. En grupp med minst 18 systerdrottningar med samma parning ingår i testen. Tidigt på våren görs ett nosematest. Nosemasmittade samhällen sorteras ut. Under dolingssäsongen bedöms samhällena vid tre tillfällen med avseende på:

Temperament - Svärmtröghet - Fruktbarhet - Kalkyngel

Flera tester
Utrensningstest görs vid två tillfällen. Varroatolerans görs enligt aktuell metod. Honungsskörden bedöms i förhållande till övriga samhällen i bigården. Den eller de drottningar som uppnår bäst resultat blir avelsdrottningar.

Två serier
Vi har två testserier, 100- respektive 400-serien, och kör en per säsong.

Känner du för att jobba med avel, hör av dig till oss. Vi behöver din hjälp!